Ábyrgðir

Söluaðilar bera ábyrgð á gæðum þeirra vara og þjónustu sem þeir selja í gegnum Nortek.is

Tveggja ára ábyrgð er á framleiðslugalla raftækja. Ábyrgð á galla er ávallt í höndum söluaðila viðkomandi vöru. Ábyrgð á rafhlöðum er 6 mánuðir.

Ábyrgð á raftækjum sem seld eru til fyrirtækja er 1 ár.

Skilaréttur

Hafi vara verið keypt á Nortek.is og ekki afhent hefur viðskiptavinur ávallt rétt á að hætta við kaupin gegn endurgreiðslu svo lengi sem gildistími tilboðs sé ekki liðinn.

Viðskiptavinur ber sjálfur ábyrgð á að nýta inneignarmiða innan gildistíma tilboðs. Gildistími kemur fram við kaup tilboðs sem og á inneignarmiða kaupanda.

Hægt er að skila ógallaðri og ónotaðri vöru í þrjá mánuði frá kaupum gegn inneign á Nortek.is. Vara skal vera ónotuð og í upprunalegum umbúðum. Sýna þarf fram á að varan sé keypt í gegnum Nortek.is með framvísun greiðslukvittunar. Greiðslukvittun er hægt að nálgast með innskráningu á Nortek.is.

Skilaréttur gildir ekki um vöru sem sérsniðin er að kaupanda, t.d. með sérmerkingu eða prentun persónulegrar ljósmyndar.

Almennt

Eftirfarandi skilmálar gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefnum Nortek.is. Skilmálarnir, sem samþykktir eru með staðfestingu á kaupum, er grunnurinn að viðskiptunum. Um öll þau kaup og viðskipti sem koma til með að eiga sér stað fyrir milligöngu Nortek.is gilda þau landslög sem eiga við hverju sinni.

Kaupandi, samkvæmt skilmálum þessum, er einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu fyrir milligöngu Nortek.is utan atvinnustarfsemi.

Seljandi, samkvæmt skilmálum þessum, er sá aðili sem selur þá vöru eða þjónustu sem um ræðir fyrir milligöngu Nortek.is.

Nortek.is, sem rekið er af Nortek ehf., er umboðsaðili í þeim viðskiptum sem um ræðir. Nortek ehf. er til heimilis að Eirhöfða 18, 110 Reykjavík og Hjalteyrargötu 6, 600 Akureyri, kennitala félagsins er 711296-4099.

Verslunarskilmálar

Með því að framkvæma viðskipti í gegnum Nortek.is og staðfesta skilmála þessa með slíkum kaupum, skuldbindur kaupandi sig til að kaupa ávísun á vöru eða þjónustu sem hann síðan framvísar til seljanda. Kaupsamningur eða kvittun fyrir kaupum er send með tölvupósti til kaupanda þegar greiðsla hefur borist til Nortek.is.

Upplýsingar um vöru eða þjónustu í boði á Nortek.is eru settar fram í samræmi við fyrirliggjandi gögn og upplýsingar frá seljanda og ber seljandi alla ábyrgð á gæðum vörunnar eða þjónustunnar. Fáist vara eða þjónusta ekki afhent við afhendingu kvittunar vegna vanefnda seljanda þá getur kaupandi krafið seljanda um endurgreiðslu. Ef gæði vörunnar eða þjónustunnar er ekki í samræmi við væntingar kaupanda þá getur kaupandi leitast úrbóta úr hendi seljanda.

Þau verð sem koma fram á Nortek.is eru með virðisaukaskatti og grundvallast alfarið á verðupplýsingum frá seljanda. Nortek.is er í einstaka tilfellum heimilt að breyta verði vöru eða þjónustu og þá aðeins til lækkunar. Nortek.is áskilur sér allan rétt til að breyta tilboðum eða taka tilteknar vörur eða vöruflokka úr sölu. Slíkt getur t.d. gerst vegna rangra upplýsinga frá seljanda eða annarra utanaðkomandi þátta sem Nortek.is hefur ekki stjórn á.

Öll verð á vefsíðunni og útsendum póstum eru birt með fyrirvara um innsláttarvillur, prentvillur og myndvillur.

Skilmálar þessir ákvarðast af Nortek.is og koma fram á vefsíðunni Nortek.is sem og á fylgiskjölum kvittunar. Nortek.is vekur sérstaka athygli á því að þessir skilmálar gilda einungis um viðskipti kaupanda við Nortek.is. Um viðskipti kaupanda við seljanda kunna að gilda aðrir skilmálar, settir af seljanda, eða seljanda og kaupanda í sameiningu, sem munu þá liggja til grundvallar ef deilur eða ágreiningur rís vegna þeirra viðskipta.

Þær upplýsingar sem koma fram í skilmálum þessum koma fram á vefnum Nortek.is og á fylgiskjölum kvittana. Um undantekningar skal semja sérstaklega við seljanda.

Nortek.is selur ávísanir (kvittun fyrir kaupum) sem veitir kaupanda rétt til þess að fá afhenda þá vöru eða þjónustu sem ávísunin (kvittun fyrir kaupunum) vísar til. Nortek.is ber þannig enga ábyrgð á gæðum þeirra vöru eða þjónustu sem keypt er og fer um það réttarsamband eftir þeim reglum og skilmálum sem gilda á milli kaupanda og seljanda.

Ef það kemur fram galli í þeirri ávísun sem Nortek.is selur þá, ef galli er tilkominn vegna einhvers sem rekja má til Nortek.is, rekstaraðila síðunnar eða aðila á hans vegum, þá á kaupandi rétt á að fá bætt úr gallanum í samræmi við almennar reglur sem gilda um þau viðskipti. Kaupandi skal upplýstur um alla galla innan 3 daga frá móttöku keyptrar ávísunar og mun Nortek.is upplýsa kaupanda um úrbætur vegna gallans innan 30 daga frá því að kaup eiga sér stað.

Ef kaupandi fær ekki afgreidda þá vöru eða þjónustu sem hin keypta ávísun veitir honum tilkall til, þá á kaupandi rétt á endurgreiðslu.

Trúnaðarupplýsingar

Nortek.is heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Um meðferð allra persónuupplýsinga fer í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd. Persónuupplýsingar eru geymdar í gagnagrunni Nortek.is. Aðeins eigendur og umsjónaraðilar vefsins hafa aðgang að þeim og utan þess sem krafist er til að koma á viðskiptum milli söluaðila og viðskiptavina síðunnar eru þær aldrei veittar þriðja aðila.

Öll vinnsla kreditkortanúmera á Nortek.is er dulkóðuð og fara þær upplýsingar í gegnum heimasvæði Borgunar. Þegar kaupandi staðfestir kaup á Nortek.is er heimild fengin fyrir viðkomandi upphæð.

Uppsögn og riftun samnings

Kaupandi getur rift samningi ef Nortek.is virðir ekki skyldur sínar samkvæmt samningi. Kaupandi getur jafnframt rift samningi, eða sagt honum upp skriflega, innan 14 daga frá móttöku staðfestingar, án ástæðu. Slík uppsögn þarf að berast seljanda eigi síðar en 14 dögum frá móttöku kvittunar.

Nortek.is getur rift samningi við brot á skilmálum af hendi kaupanda og á þá kaupandi ekki rétt á endurgreiðslu. Nortek.is áskilur sér rétt til að falla frá samningi ef söluaðili getur ekki afhent þá vöru eða þjónustu sem keypt var.

Ef ekki næst lágmarksfjöldi kaupenda til að tilboðið verði virkt þá fellur samningurinn sjálfkrafa úr gildi þegar tilboðið fellur úr gildi.

Allar uppsagnir skulu vera skriflegar.

Nortek.is áskilur sér rétt til að breyta skilmálum hvenær sem er.