MEÐFERÐ TÖLVUPÓSTA | EMAIL NOTICE

Þessi tölvupóstur ásamt fylgiefni er trúnaðarmál og aðeins ætlaður þeim sem hann er sendur til.
Öll önnur notkun er óheimil og vísast til laga um fjarskipti.
This email and it’s attachments are confidential and only intended to be accessible to it’s recipients.
All other use is not permitted as stated by communications laws and regulations.